Tilmelding og afmelding

handelsbetingelser for seminar

GÆLDER IKKE FOR INFO-MØDE

Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende.

Afmelding og flytning

Afmelding eller flytning til anden seminarafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (brev eller e-
mail). i henhold til nedenstående retningslinjer:

– Indtil 3 uger før kursusstart: gebyrfrit

– Indtil 10 dage før seminarafholdelse: 50 % af prisen opkræves

– Senere end 10 dage før seminarafholdelse: 100 % af kursusprisen opkræves

Ved sygdom eller anden forhindring, har du mulighed for at overgive din plads til en relevant kollega.

Aflysning

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet, forbeholder vi os ret til at aflyse og udskyde afholdelse af
seminaret. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den
enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset.
I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende seminar med samme indhold. Såfremt en
plads på et fremtidigt seminar ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det
pågældende seminar.

Priser

Alle priser er inkl. materialer og forplejning men ekskl. moms, rejse og ophold, medmindre andet er anført.
Seminaret faktureres umiddelbart efter tilmelding. TimeGruppen forbeholder sig ret til prisændringer og
tager forbehold for evt. trykfejl.

 

Betaling

Manglende fakturaoplysninger
Manglende fakturaoplysninger i form af korrekt firmanavn, EAN-nr., indkøbsordrenr. m.m., som vil være
ensbetydende med at fakturaen skal genfaktureres, vil blive pålagt et gebyr på kr. 500,00.
Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato.